ยามสามตา หาสิ่งของหาย1 ถ้าของหาย ถามว่าจะได้หรือมิได้
2 ถามว่า ผู้ใดลัก
3 ถามว่า ของนั้นอยู่ทิศใด
4 ถามว่า ผู้ลักนั้นขาวหรือดำ
5 ถามว่า ของนั้นยังจะได้หรือมิได้
6 ถ้าข้าคนสัตว์ 4 ตีน 2 ตีนหาย ถามว่าจะได้หรือมิได้
7 ถามว่า อยู่หนใด
8 ถามว่า คนไข้จะเป็นหรือตาย
9 ถามว่า จะคลอดลูกง่ายหรือยาก
10 ถามว่า ลูกนั้นหญิงหรือชาย
11 ถามว่า ผู้ออกจากบ้านไปจะกลับมาเมื่อไร
12 ถามว่า เมื่อไรจะคลอดลูก