พยากรณ์ โอเรกุรัม อุเรกุรัม1 สิ่งที่คิดไว้เดี๋ยวนี้ จะได้ตามปรารถนาหรือไม่
2 ที่คิดว่าจะทำนั้น ควรจะคิดต่อไปหรือไม่
3 ในขณะนี้จะมีเคราะห์ดี-ร้ายประการใด
4 คนนั้นควรจะคบหรือไม่
5 สิ่งนี้เป็นลางให้แก่ข้าพเจ้าอย่างไร
6 คนที่กำลังรักอยู่นี้ จะได้สมดังความปรารถนาหรือไม่
7 คนรักที่ข้าพเจ้าหวังอยู่นั้น จะเป็นการดีหรือไม่
8 ฝันของข้าพเจ้าแปลว่าอย่างไร
9 คนชนิดใดที่ควรคบ และไม่ควรคบ
10 การเดินทางไกลจะเป็นการสะดวกหรือขัดข้องประการใด
11 ทางไกลที่ข้าพเจ้าจะมุ่งไปนี้ จะก่ออุปสรรคหรือเป็นปกติอย่างไร
12 (หญิง) สามีของข้าพเจ้าจะเกิดบาดหมางในข้าพเจ้า หรือเป็นปกติอย่างไร
13 ในอนาคต ข้าพเจ้าจะเป็นอย่างไร
14 เพื่อนที่รัก จะคิดประการใดต่อข้าพเจ้า
15 คนที่พลัดกันไปจะได้กลับมาพบกันอีกหรือไม่
16 คนที่จากไปนั้นจะเป็นอย่างไร
17 ของที่หาย จะได้คืนหรือไม่
18 สมควรจะร่วมการค้าขายกับเขาหรือไม่
19 จะลงทุนค้าขายในคราวนี้ จะเป็นการสมควรหรือไม่ ประการใด
20 คนที่ร่วมคิดกับข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้ จะซื่อตรงตลอดไปหรือไม่
21 ควรรับคนๆ นี้ไว้ในบ้านหรือไม่
22 คนที่มายืมของข้าพเจ้าควรจะให้เขายืมหรือไม่
23 ของที่เขายืมไปนั้นจะได้คืนหรือไม่
24 ข้าพเจ้าจะพึ่งเขาได้ตลอดไปหรือไม่
25 บุตรของข้าพเจ้า จะเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าได้หรือไม่
26 ข้าพเจ้าควรเชื่อข่าวนี้ เป็นความจริงได้หรือไม่
27 ลาภจะมีแก่ข้าพเจ้าโดยทางใดบ้างหรือไม่
28 การงานนี้ จะเป็นทางหาเลี้ยงชีพของข้าพเจ้าได้ตลอดไปหรือไม่
29 จะมีคนคิดร้ายหรือไม่
30 เขากำลังดำเนินการอย่างไรต่อข้าพเจ้า
31 (ชาย) จะสมหวังในหญิงนั้นหรือไม่
32 (หญิง) เขาจะรักข้าพเจ้าจริงหรือไม่1. จะถามข้อใด จงจำหมายเลขข้อนั้นไว้ แล้วตั้งใจระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ท่านเคารพนับถือ ให้ช่วยดลบันดาลความแม่นยำ ทำนายผ่านโอเรกุรัมนี้
2. พิมพ์อักษรอะไรก็ได้ลงไปแต่ละช่อง ทีละช่อง จนครบ 5 ช่อง โดยแต่ละช่องจะพิมพ์กี่ตัวก็ได้ และระหว่างพิมพ์ ห้ามนับจำนวนโดยเด็ดขาด ให้พิมพ์ไปเรื่อยๆ จนพอใจแล้วให้หยุดพิมพ์
3. กดปุ่มทำนาย