เสี่ยงทายไม้ปวย ไม้เสี่ยงทายเซ้งปวย

ก่อนกดโยนเซ้งปวย ตั้งสมาธิให้จิตสงบ นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิที่เคารพนับถือ
จากนั้นให้อธิษฐานถาม เพียงครั้งละหนึ่งประเด็น หรือหนึ่งเรื่อง หรือหนึ่งคำถามเท่านั้น โดยให้เจาะจงเป็นคำถามเพียงประโยคเดียว
แล้วคลิ๊กรูปเซ้งปวยเพื่อเสี่ยงทาย

เซ้งปวยจะตอบในรูปแบบ "ใช่", "ไม่" หรือ "ไม่มีความคิดเห็น" เท่านั้นคลิ๊กเซ้งปวยเพื่อเสี่ยงทาย